על מנת לנסוע לבקר בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, יש לקבל את האישור המתאים לכך, או בשמו הרשמי – ויזה. ללא המסמך הזה שמוטמע ישירות בדרכון שלכם, לא ניתן להיכנס לאף אחת מארצות הברית ובאף שדה תעופה. על מנת להוציא ויזה לארה"ב באופן תקין, מהיר ויעיל, צריך להיות מוכנים קודם כל להליך הלא פשוט של מילוי טופס DS160. מדובר בחלק המשמעותי ביותר מתהליך הוצאת הויזה, וכדאי להקדיש לכך את תשומת הלב הראויה.

איך למלא טופס ויזה לארה"ב

מה כולל טופס הוצאת ויזה לארצות הברית?

על מנת לקבל את האישור המיוחל, יש למלא טופס DS160 שמאפשר להבהיר לנציגי שגרירות ארה"ב את האינטרס שלכם בהגעה למדינה. במילים אחרות, החשש של ארצות הברית היא ניסיון לא חוקי להסתנן למדינה ולהישאר בה ללא אשרה. לכן, על מנת לשכנע להתיר לכם להיכנס לתקופה המוגבלת (שהיא עד 3 חודשים רציפים למשך 10 שנים) בויזה, על השגרירות לדעת שיש לכם עבודה יציבה, מחויבויות אישיות וכלכליות בארץ (אך לא ברמה של לרצות לברוח מהם) וכו'. הטופס מכסה את כל הנושאים האלה, כולל שירות צבאי, מצב משפחתי, מצב כלכלי, עבודה, אופי העבודה, עבודות קודמות ועוד. מדובר בטופס ארוך שיש למלא בדיוק ובשפה אנגלית תקינה.

האם צריך למלא טופס גם עבור חידוש ויזה לארה"ב

ראוי לציין, למרות הקושי שבו כרוך מילוי טופס עבור ויזה לארצות הברית, מדובר בתהליך שיש לעשות רק פעם אחת, משום שלשם ביצוע חידוש ויזה לארצות הברית צריך להגיש בקשה הרבה יותר קצרה, וגם אין צורך להגיע לריאיון הקצר בשגרירות, החיוני עבור הוצאה ראשונית של הויזה. מדובר בהקלה משמעותית על היוצאים לחו"ל שנכנסה לתוקף בשנת 2015 והקלה לא רק על מבקשי הויזה, אלא גם על העובדים בשגרירות. כך שאם כבר הוצאת ויזה בעבר – הרווחתם. אך יש להגיש את הבקשה לחידוש הויזה לא יאוחר משלושה חודשים לפני פקיעת התוקף של הויזה הראשונית.

דקויות נוספות של הוצאת ויזה לארה"ב

חשוב מאוד לעשות מילוי טופס תקין. כיום ניתן למצוא את הטופס באינטרנט, אך צריך להדפיס אותו ולשלוח באמצעות דואר רשום לשגרירות האמריקאית. מדובר בטופס ארוך – בכדי לעשות את התהליך באופן איכותי ועל מנת לקבל את התוצאה הרצויה, כדאי לפנות לגורמים מקצועיים שיוכלו לגבש את התשובות שתתנו לשפה תקינה ומדויקת, שאינה משתמעת לשני פנים או יוצרת בלבול כלשהו. מדובר בבחירה לגיטימית ומובנת ביותר שעושים אנשים רבים על מנת להקל על עצמם את תהליך הוצאת ויזה לארצות הברית.